God, soul and the world of multitude

God is in everything and everyone. Everywhere I look I see only Myself. There is no separation between Me and everything. Yet I am distinct from it. I am the things, but simultaneously transcend them. I am in everything, yet there is a multitude. I transcend the multitude of the material world, and are simultaneously in it.

Look at yourself, because My essence resides in you. There is nothing separating you and Me. I am in you. Look carefully and you will see only God.

The Antichrist live in the ignorance that he is God, but there is only one God. It is a wrong perception. It is the delusion that there is something besides God. He has made an idol of evil and have made it God. But there is only one God and God is good. The Antichrist is a being which is corrupted, but lastly he shall realize the truth, and then he shall become God, and the deluded being that existed before shall be gone.

This is called the common destiny. We shall all receive and make our end. Then lastly all shall come to be united.

Before we go on, though, we have to make the prime miracle which is the end. The end shall come and then we can proceed through new belongings. Destiny is to be intertwined so that all likeness has gone and become complete identity.

That is the new world.

It is said that all there was before shall be gone, and in truth then oneness has come. Truth has entered the heart of man, and become it. That is the liberation.

God is the very end and the very beginning of something new. It is like the slaughtering of something old, an idea. An idea that was proved to be folly. A new idea shall enter the heart of man and it shall come to pass that men will utter the truth in the streets, and that which is old and about to be slaughtered shall see it as an enemy.

And they will go out of their castles and go to war against it. But the new hath come and it bended humanity according to its will.

That which was of old which was a lie was revealed to be what it was, and truth came to take the place of the lie.

De frafaldende blev alle brændt ihjel da Gud åbnede sine øjne og så på dem, og de er nu der hvor det er meningen de skal være ifølge straffen for deres synder.

De frafaldne er ikke selv, men Gud er i dem og derfor er der ikke nogen der er frafalden. Synd er en korruption inde i Gud. Korruption er en idé eller rettere sagt en falsk ide om hvordan verden hænger sammen. Det er uvidenhed, men Gud er i sandheden i alt. Der er ikke nogen udover Gud, derfor er Djævlen en falsk idé der har taget rod i et sind så det er faret vild og ikke ænser sandheden.

En dag skal sandheden blive åbenbaret og, da skal det der var før vige bort.

Synd er en ide der har taget fast i sindet og har gjort det korrupt. En dag skal det korrupte finde sin sande plads og det korrupte skal vige bort og afsløre Gud som en ædelsten.

Gud er i alt og over alt. Der er ingenting ved siden af Gud. Djævlen har aldrig eksisteret. Det var en falsk tanke der slog rod i sindet og førte mænd bort fra sandheden så at de så verden gennem et korrupt sind. På den yderste dag skal det gamle falde bort og aldrig være længere. Da skal alt det gamle dø, og det nye tage rod, hvilket er en ide der skal føre mænd til Gud og deres sande identitet.

Det kan beskrives som en mystisk bevidsthedstilstand. Eller et pludseligt indfald der vender op og ned på alt man troede. Da skal mennesket skue ind i sandheden, og det der var før skal falde bort. Gennem denne nye indsigt skal hele jorden forvandles, som havde de opnået en hel ny bevidsthedstilstand.

En tanke skal slå rod i deres sind og det skal vokse og tage rod og brede sig, og det vil vokse til uanede højder.

Al synd findes i tanken, og det er i tanken at problemet skal findes.

That day will come that God shall attack the very center of the Earth like a lightening bolt, and everything shall succumb to His wrath.

Spirit = Soul = Body

Kløv et stykke brænde, og se deri Gud.

About Emil Hjort

Writer, poet and mysticist.
This entry was posted in Mysticism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *