APOKALYPSE

" Da sagde Moses: "Lad mig gå hen og se på dette underfulde Skue, hvorfor Tornebusken ikke brænder op."
Men da HERREN så, at han gik hen for at se derpå, råbte Gud til ham fra Tornebusken: "Moses, Moses!" Og han svarede: "Se, her er jeg!"
Da sagde han: "Kom ikke nærmere! Drag dine Sko af dine Fødder, thi det Sted, du står på, er hellig Jord!"
Og han sagde: "Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud." Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud. "


Se, jeg havde et syn
Jeg så en engel sejre over en dæmon
Dragerne, de blev alle slagtede
Foran Guds trone
Blev de alle slagtede uden nåde

Jeg så djævle blive smidt ned
Til et helvede
Hvor de blev tortureret
Og totalt besejret
For deres forbrydelsers skyld

Kig op fra skødet
Hvor du sidder og spilder tiden på ingenting
Og se mit syn
Det har usigeligt stor magt
Det er ikke endnu et bedrag
Alt jeg siger er sandt

Djævlehæren blev besejret der var ingen tvivl
Ligeså deres krigerkonge
Han blev kastet i graven der brænder

Der skete noget fundamentalt med verden
Og tingenes orden
En ny tid var kommet

En ny regering blev skabt
Den havde magt til at ændre og forme verden
Som den selv ville
Den tidligere regering blev besejret
Og de nedsteg alle til helvede

Alt jeg har skrevet er sandt
Det er der ikke tvivl om

Det er ikke løgn
Jeg så det ske
Tilsidst skal det skeHerren siger

Du er ikke mere end jord og aske

Du må lide foran den hellige gud
Ro skal du ikke finde

Jeg er lovgiver
Jeg er den der giver love til mennesket
Jeg er den der giver menneskets dets liv
Det er mig

Jeg bragte dolken der symboliserer krig
Til Guds alter
Han tog imod den
Og gik i krig